020560056 ring fackets hjälptelefon

Folksam LO Pension

Försäkringar Folksam-LO Pension (FOLO) skapades 1998 på initiativ av LO och förbunden som sedan valde Folksam att hantera förvaltning och administration.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Låga avgifter

Syftet med FOLO var att inte banker, försäkringsbolag och andra pensionsförvaltare med höga avgifter skulle sko sig på våra medlemmars bekostnad. FOLO skulle ha låga avgifter och sätta prispress på andra pensionsförvaltare. Med låga avgifter blir det mer i pensionärernas plånböcker och mindre till förvaltningsbolagen.

Etiska riktlinjer

FOLO ska förvalta våra pensionspengar för att få högsta möjliga avkastning, men inte till vilket pris som helst. Människor får inte utnyttjas, miljön får inte förstöras och jobben i Sverige ska vara trygga. Utifrån noggranna etiska riktlinjer granskar, värderar och omprövar vi från facket FOLOs placeringar hela tiden.

LO-Folksamkommittén ansvarar för FOLO-verksamheten.

  • Förbunden utser FOLO ambassadörer
  • Kommittén ansvarar för pensionsfrågor
  • Kommittén samverkar med Folksam på arbetsplatsen (FPA)

Mål 2014

  • Genomföra utbildningar och informationsinsatser gällande våra pensioner
  • Få fler av våra medlemmar att välja FOLO som pensionsförvaltare