020560056 ring fackets hjälptelefon

Samordning

Arbetsmarknad Facket Gotland/LO-distriktet ansvarar för samordning av all skolinformation både på gymnasieskolans teoretiska linjer och på yrkeslinjerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Postsortering
Foto: Lars Forsstedt

Kontakt med alla gymnasieskolor

All skolverksamhet, uppsökeri och övrig facklig ungdomsverksamhet sker i samverkan inom Facket Gotland. All skolinformation samordnas vid Facket Gotlands gemensamma centra. Målsättning är att etablera kontakt med alla gymnasieskolor och att genomföra minst 50 stycken informationstillfällen antingen via klassrumspresentationer, aula presentationer eller bokbord.

Fler mål 2014:

  • Inventera förbundens skolinformatörer 
  • Erbjuda alla som deltagit i Om facket och Om Samhället att bli skolinformatörer
  • Utbilda skolinformatörer 
  • Inbjuda rektorer och yrkesvägledare till informationsmöten om skolinformationsmaterial 
  • Inbjuda programråd till information om vad facket kan erbjuda 
  • Inbjuda elevråden till information om vad facket kan erbjuda
  • Delta på studie- och yrkesmässan