020560056 ring fackets hjälptelefon

Internationell solidaritetsverksamhet

Internationellt Facket Gotland ska verka för att öka kunskapen bland gotlänningar för frågor som rör humanitär rätt i länder som präglas av fattigdom, förtryck, korruption och inte minst ockupation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Women for Life

För arbetarrörelsen är det viktigt att alla människor ska kunna få utvecklas och sträva efter ett jämställt liv där allas mänskliga rättigheter efterlevs. Under 2012 byggdes ett nytt projekt, Women for Life, upp i samarbete inom arbetarrörelsen på Gotland och det arbetet kommer att fortgå även under hela 2014. Samverkan ska även ske med Olof Palmes Internationella Center och Al-Mortaqa organization i Jerusalem.

Mål 2014

 • Fortsätta samarbetet med Al Mortaqa Organization
 • Fortsätta att utveckla Al-Mortaqas center i Jerusalem
 • Genomföra seminarier/workshops/föreläsningar i Mänskliga rättigheter och Jämställdhet i projektet ”Women for Life” i Jerusalem
 • Ta fram en ny informationsfolder för projektet
 • Sprida information via foldrar och reserapporter
 • Delta på Palmecentrets utbildningar och Palmedagarna
 • Delta i övriga utåtriktade aktiviteter
 • Medverka i de internationella sammanhang som erbjuds
 • Delta tillsammans med ABF i arbetet med Fair Trade och Hållbar utveckling
 • Genomföra föreläsningar och seminarier vid olika sammankomster
 • Göra insamlingar av material till Lettland och Vitryssland

Kontakt: Barbro Ullberg Gardell, Handels.