LO-distriktet Gotlands VU sammanträder

MEDVERKANDE: Linus Gränsmark;Karin Palmqvist;Håkan Kraby;Mikael Nilsson

  • STARTAR: 08:30
  • SLUTAR: 11:00
  • PLATS:
    Arbetarrörelsens hus i Visby
  • TYP: Möte