LO-distriktets styrelse

LO-distriktets styrelse sammanträder

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 13:00
  • SLUTAR: 17:00
  • PLATS:
    Arbetarröelsens hus i Visby
  • TYP: Möte