Fråga facket Fråga facket

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  I Gotlands län var den faktiska lönen för arbetarkvinnorna i genomsnitt 17 142 kronor i månaden. Det är 4 310 kronor mindre än vad män i arbetaryrken har och 14 322 kronor mindre än män i tjänstemannayrken i Gotlands län. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar på Gotland

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Gotlands län?

  I en ny rapport visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Att ha fullföljt sin gymnasieutbildning är avgörande för att få ett jobb. På Gotland har byggprogrammet högst etableringsgrad. 

 • Arbetsmiljön på Gotland 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. 

 • Fas 3 eller Plusjobb?

  Under 2013 fanns så mycket som 34 196 Fas 3-deltagare i snitt per månad i Sverige. En jämförelse med 2011 visar att deltagarantalet i Fas 3 i Sverige ökat med 26 procent på två år. 

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb på Gotland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män, skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. 

 • Investera i skola, vård och omsorg i Gotland

  Med närmare 400 000 arbetslösa befinner sig Sverige idag långt ifrån målet om full sysselsättning. Konjunkturläget har länge påbjudit omfattande åtgärder inom finanspolitiken för att pressa ned arbetslösheten.