Fråga facket Fråga facket

Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

Anställningsvillkor I Gotlands län var den faktiska lönen för arbetarkvinnorna i genomsnitt 17 142 kronor i månaden. Det är 4 310 kronor mindre än vad män i arbetaryrken har och 14 322 kronor mindre än män i tjänstemannayrken i Gotlands län. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer som LO presenterar i dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.
Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken. Foto: Lars Forsstedt

Faktisk månadslön

För att förstå skillnaderna i lön mellan personer av olika kön och klass har LO introducerat det nya lönemåttet faktisk månadslön i den årliga rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer.

I Gotlands län är arbetarkvinnors faktiska månadslön 17 142 kronor. Män i arbetaryrken har en faktisk månadslön på 21 452 kronor.

- De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningar inom kvinnodominerade branscher. Därför använder vi ett nytt lönemått, genomsnittlig faktisk månadslön, säger Karin Palmqvist, ordförande LO-distriktet Gotland.

- Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning.

Klass och kön

Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön.

Det skiljer alltså 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

Heltid som norm på hela arbetsmarknaden

Deltider är dock inte hela förklaringen. Kvinnors yrken och arbetsuppgifter värderas och betalas också lägre än mäns.

- Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar, säger Karin Palmqvist.

- Vi förväntar oss att regering och kommun- och landstingspolitiker driver en klassmedveten jämställdhetspolitik. Det råder inte brist på idéer för att förändra förhållandena mellan kvinnor och män.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf) 

Fakta om Faktisk månadslön

Måttet tar hänsyn till det faktum att kvinnor ofta deltidsarbetar. Tjänstemannakvinnor har ofta en heltidsanställning men går ned i tid när barnen kommer. För arbetarkvinnor är deltidsarbete istället norm; arbetsgivaren erbjuder inte heltid.

För mer information:

Linus Gränsmark, ombudsman LO-distriktet Gotland

0498-20 37 00, linus.gransmark@lo.se