Fråga facket Fråga facket

Verksamhetsplan 2014

Organisationsfrågor Målsättningen för LO-distriktet år 2014 är att förbättra den medlemsnära servicen för alla medlemmar, öka den fackliga närvaron och stärka förbundens identitet, nyttja samtliga fackliga resurser på ett mer effektivt sätt, öka medlemsantalet och organisationsgraden samt verka för att fler kollektivavtal tecknas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning