020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakt

Organisationsfrågor

Publicerad
Uppdaterad

Besöksadress

Arbetarrörelsens Hus
621 53 Visby

Expedition: 0498 - 20 37 06

lo-gotland@lo.se

Besöksadress: Stenhuggarvägen 6

Fakuraadress

LO-distriktet Gotland
c/o LO service center AB
BOX 2106

Norrköping