020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakt

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad

Besöksadress

Arbetarrörelsens Hus
621 53 Visby

Expedition: 0498 - 20 37 06

lo-gotland@lo.se

Besöksadress: Stenhuggarvägen 6

Fakuraadress

LO-distriktet Gotland

Fack 55801807

R855

106 37 Stockholm