Fråga facket Fråga facket

Fakta om EU-valet

Organisationsfrågor Här kan du läsa fakta om EU-valet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt
 • Medborgarna i EU:s 27 medlemsländer går till val 6-9 juni. I Sverige infaller valdagen den 9 juni.
 • Då utses de 720 politiker som ska sitta i Europaparlamentet som växelvis arbetar i Bryssel och Strasbourg.
 • Sverige utser 21 ledamöter. Varje land får platser utifrån folkmängd.
 • Parlamentet är EU:s enda direktvalda institution.
 • Parlamentet är också med och beslutar om EU:s budget och vilka som ska bli kommissionärer.
 • 400 miljoner är röstberättigade i Europa
 • Drygt 7 miljoner svenskar får rösta i valet, det är 290 000 fler än 2019
 • Rösträttsåldern är 18 år förutom i 3 länder
 • Det krävs 5 % personkryss krävs för att bli personvald
 • Valdeltagande EU – 50,7%
 • Valdeltagande Sverige – 55,7%
 • Vallokalen har öppet mellan klockan 8.00-21.00
 • I EU-valet kan du förtidsrösta i Sverige från den 22 maj 2024
 • Du behöver ta med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.