Fråga facket Fråga facket

Välkommen till LO-distriktet i Sydöstra Sverige

LO-distriktet i Sydöstra Sverige omfattar de fem länen Kalmar, Blekinge, Gotland, Kronoberg och Jönköping. Vår organisation omfattar 39 kommuner med ett medlemstal på 145 000 LO medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Expeditionen

Expeditionen ligger i Växjö och vilka vi är, vårt ansvar och hur du når oss kan du se under personal.

Styrelsen

Styrelsen sammansättning består av ordförande, vice ordförande, 9 ordinarie ledamöter, två adjungerade. Ordförande är Thomas Olsson, Kommunal.

Vårt högsta beslutande organ är vårt representantskap. Det består av våra representanter från våra medlemsorganisationer som finns representerade utifrån storlek.

Uppdraget

LO är centralorganisation för 14 medlemsförbund som organiserar arbetare inom både den offentliga och privata sektorn.

Förbunden inom LO är mycket självständiga och LO är i första hand en organisation för samordning, utredningsarbete och opinionsbildning.

Avtalsförsäkringar, internationell verksamhet, facklig utbildning, ungdomsutbildning, jämställdhet, välfärdsfrågor, arbetslöshetsbekämpning, social trygghet samt samordnade löneförhandlingar är några av de områden LO har ett samordningsansvar för. De enskilda förbunden har fullt ansvar inom sina branschområden på central , regional och lokal nivå (de ansvarar och administrerar t ex a-kassorna).

En viktigt uppgift för LO är att tillvarata fackföreningsrörelsens intressen gentemot riksdag, myndigheter och andra organisationer. LO är därför remissinstans för utredningar som rör samhället i stort och representeras i olika myndigheters styrelser. LO är också part i frågor som rör den svenska arbetsmarknaden eller den politiska utvecklingen i stort.

Ansvarig utgivare för webbplatsen

Ansvarig utgivare för LO.se är LOs kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på LO.se