Fråga facket Fråga facket

Facket på sommarjobbet

En av LOs mest kända och profilerade kampanjer. Det är mångas första kontakt med facket. Under sommaren träffar och når vi ut till massor av unga, och får stort genomslag i media.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Feriearbete

LO-distriktet i Småland och Blekinges informationskampanj under namnet "Facket på sommarjobbet" är en del av en nationell uppsökarverksamhet riktad till feriearbetande ungdomar.
Årets kampanj är under vecka 27.

De senaste arton åren har kampanjen bland annat synliggjorts av LOs hjälptelefon. Sedan fem år tillbaka är hjälptelefonen öppen året runt. Under sommarlovet kan ungdomar ringa numret
020 - 56 00 56 för att få råd och hjälp.

Frågor om lön vanligast

Det är något fler flickor än pojkar som hör av sig, sex av tio kontakter tas av flickor. Förklaringen är att sommarjobben oftast finns i branscher – butiker, hotell, tillfällig försäljning, kiosker och restauranger, som är traditionellt kvinnodominerade arbetsplatser.

Den absolut vanligaste frågan är på något sätt relaterad till lönen. Framför allt: jag har fått sommarjobb, vilken lön ska jag ha?

Och en fråga om lönen kan handla om allt från att man frågar vilken lön man ska kräva till vad man ska göra när arbetsgivaren har vägrat att betala ut den. Det är numera heller inte ovanligt att arbetsgivare ringer i början av sommaren och frågar vad de ska betala för lön enligt avtalet, de vill göra rätt för sig.

Arbetstider är det näst vanligaste ämnet. Därefter kommer frågor om uppsägning, semesterersättning, skatt, fackligt medlemskap och provjobb. Det blir allt vanligare att man ställer frågor om hur man blir medlem i facket, ett resultat – tror vi – av tidigare års kampanjer och uppmärksamheten i media.

På sommarjobbsmarknaden förekommer tre begrepp, som ställer till särskilda problem för ungdomarna: Solsken, provjobb och lovad jobb.

Solskensavtal, som naturligtvis inte har något med begreppet avtal att göra, används av arbetsgivare som helt enkelt skickar hem anställda de dagar eller timmar då vädret inte möjliggör till exempel försäljning.

Provjobb är då ungdomarna får provjobba utan någon som helst ersättning.

Lovad jobb är då man kommit överens med arbetsgivaren om ett jobb man sedan inte fått, kanske sedan man tackat nej till annat jobb.