Fråga facket Fråga facket

LOs centrala kurskatalog

Facklig utbildning Kurskatalogen berättar om LOs folkhögskola Runös kurser som de erbjuder tillsammans med LO och förbunden i centralt anordnade utbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

arbetslag488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

Här kan du läsa eller ladda ner hela Kurskatalogen

Kurskatalogen berättar om LOs folkhögskola Runös kurser som de erbjuder tillsammans med LO och förbunden i centralt anordnade utbildningar.
Den fackliga utbildningen behövs för att visa på fackets roll och för att stärka den ideologiska samhörigheten. Det blir allt viktigare när arbetslivetförändras i snabb takt och blir merinternationaliserat.

Utbildningarna ger överblick och fördjupning, de anpassas och utvecklas när omvärlden förändras. Syftet med utbildningarna är att ge förtroendevalda och funktionärer de verktyg de behöver och önskari ett fackligt arbete som ständigt förändras.

Här finner du de utbildningar som just nu erbjuds i Kunskapssystemet. De bedrivs både som internat med övernattningar eller som externat då man åker till kurserna hemifrån varje dag.
Under året kan det bli förändringar, som ändrade datum och andra uppdateringar. På LOs hemsida www.lo.se/studier finns den senaste informationen.

Du kan även hitta Runö och LOs centrala kurser, förbundskurser eller LO-distriktens kurser på www.fackligutbildning.se. ( Ska de även finnas på Runös hemsida )