Fråga facket Fråga facket

Medlemsskap i facket

Organisering Att vara ensam räcker sällan långt, att sluta sig samman med andra räcker längre. Tre skäl att vara med i facket: inflytande, hög lön och bra arbetsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Inflytande

Som medlem i en fackförening kan du känna trygghet och få stöd vid problem med arbetsgivaren. Du får möjlighet till inflytande, kan förbättra villkoren för dig och dina arbetskamrater, tillfälle att delta i studier och utvecklas som människa och löntagare.

Styrkan får du genom kompisarna på jobbet. Dina drömmar kan uppfyllas utan att trampa på andra.

Fackföreningen bygger på att tillräckligt många ser den gemensamma nyttan av medlemskapet. Att medlemmarna tillsammans hävdar sina intressen mot arbetsgivaren.

Hög lön

Du har ett gemensamt intresse med dina arbetskamrater - schysta arbetsvillkor med så hög lön som möjligt.

Medlemskapets värde beskrivs ibland som ett utbyte mellan medlemmen och facket, vad medlemmen får av facket för avgiften. Det gör det svårare att förstå fackets verkliga uppdrag och medlemskapets sanna värde.

Värdet är inte vad var och en får utan vad medlemmarna tillsammans kan uppnå. Föreningen knyter samman löntagarna på arbetsplatsen. Dels genom gemensamma värderingar om allas lika värde och ett jämlikt samhälle, dels genom en materiell nytta av bättre arbetsvillkor med högre löner.

Vem vill ge dig det om chefen kan få någon billigare?

Chefens vilja att hitta någon att jobba till så låg lön som möjligt behöver inte vara snålhet eller illvilja. Låga kostnader är arbetsgivarens intresse.

Bra arbetsvillkor

För att du och dina arbetskamrater ska få så bra arbetsvillkor som möjligt är det nödvändigt att många står bakom kraven. Bästa sättet att visa det är att alla är med i facket.

Kraven förhandlas med arbetsgivaren och villkoren skrivs in i ett kollektivavtal. Kollektivavtalet är din garanti för att arbetsgivaren inte ska kunna få någon att arbeta med sämre villkor och att du inte behöver gå ned i lön för att behålla jobbet.

Det är facket och ingen annan som skriver kollektivavtal med arbetsgivaren. Utan fack inget kollektivavtal och utan kollektivavtal ingen garanti för vilken lön och andra arbetsvillkor som ska gälla.

Gå med i facket

Vill du gå med i facket? Hör av dig till lo-smalandblekinge@lo.se eller ring oss på 0470-100 70.