Fråga facket Fråga facket

Vikten av fackligt-politiskt arbete

Opinionsbildning Med en arbetslöshet som bitit sig fast på väldigt höga nivåer och med trygghetssystem som inte längre håller måttet finns det all anledning för LO-distriktet att även engagera sig i frågor som traditionellt ligger utanför den egna arbetsplatsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlemmarnas intressen

LO-distriktet i Småland och Blekinge är en sammanslutning av de olika förbunden i vår region. Vår uppgift är att samordna våra gemensamma önskemål och ta tillvara våra medlemars intressen i samhället.

Bra villkor på arbetet

Den grundläggande fackliga uppgiften är att se till att arbetstagarna får bästa möjliga löne- och anställningsvillkor. Det sker framför allt genom att LO samordnar de krav förbunden ställer i förhandlingar med arbetsgivarna.

Arbete till alla

I LOs uppgift ligger också att arbeta med andra frågor som är viktiga för hur samhället organisareras och utvecklas. Våra viktigaste frågor handlar om hur vi ska komma tillbaka till full sysselsättning och hur vi ska utjämna orättvisorna mellan kvinnor och män på arbetsmarkan. Rättvisefrågorna är också intimt sammankopplade med välfärdspolitiken.

LO ska ständigt utarbeta förslag om hur vi kan förbättra välfärdssystemen och därigenom minska klyftorna i arbetslivet genom att se till att vår välfärd omfattar alla.