Fairtradefika

Öppen dag för alla som vill fika rättvist.

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 09:00
  • SLUTAR: 11:00
  • PLATS:
    Arbetarrörelsens hus i Visby
  • TYP: Jubileum