Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö och försäkringar

Välfärd Arbetsmiljö och Försäkringar är viktiga trygghetsfrågor för LO-förbundens medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fysiska och psykosociala arbetsmiljön

För att motverka en negativ utveckling måste ett samlat grepp tas mot bristerna i arbetsmiljön, vilka är och kommer att bli en stor del av orsakerna till de höga ohälsotalen. Det gäller såväl den fysiska som den allt viktigare psykosociala arbetsmiljön.

Regionalt/lokalt ser vi att de som jobbar med arbetsmiljöfrågor och försäkringsfrågor ofta är samma personer.

Arbetsmiljökommitté

Inom området arbetsmiljö finns en arbetsmiljökommitté som ansvarar för gemensam verksamhet med följande målgrupper:

  • Regionala skyddsombud (RSO)
  • Huvudskyddsombud (HSO)
  • Skyddsombud
  • Arbetsmiljöverkets inspektörer