Fråga facket Fråga facket

Studiekommittén

Facklig utbildning Våra studier är ett viktigt verktyg för att vi tillsammans ska kunna få ett bättre och tryggare arbetsliv. Medvetna och kunniga medlemmar och förtroendevalda gör den fackliga organisationen till en stark motpart till arbetsgivaren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Studiekommittén

Facket Gotland ansvarar tillsammans med förbunden för planering och rekrytering till fackliga studier. Den gemensamma studiekommittén är sammansatt av ledamöter från de flesta förbunden. ABF ingår i kommittén och sköter det praktiska och ska även delta i planeringen. All studieplanering sker i studiekommittén. Kommittén ansvarar för att utse handledare och genomföra handledarträffar.

Alla utbildningar presenteras på sidan Utbildningar för dig. 

Förbunden rekryterar i första hand till utbildningar som genomförs på Gotland.

Kurser och målgrupper: 

 • Facklig introduktion vänder sig till nya medlemmar och icke medlemmar
 • Medlemsutbildning vänder sig till medlemmar över 30 år
 • Om Facket och Om Samhället vänder sig till ungdomar under 30 år
 • Vald på jobbet är en grundläggande utbildning för förtroendevalda Utbildningen ligger som grund för att få gå Insikter
 • Bättre arbetsmiljö (BAM) genomförs i sin helhet av ABF Pensum, men studiekommittén sköter rekryteringen vad gäller deltagare från LO-förbunden
 • Handledarutbildning och utveckling
 • Arbetsrätt
 • Det svåra samtalet
 • DUVA – Det utvecklande arbetet

Utbildningar som genomförs vid behov:

 • Uppsökeriutbildning
 • Medlemsvärvarutbildning
 • Skolinformatörsutbildning
 • Förhandlarutbildning
 • Skyddsombudsutbildning
 • Utbildning av klubb- och sektionsstyrelser