Fråga facket Fråga facket

Näringspolitik

Arbetsmarknad Ökad sysselsättning och tillväxt är viktiga förutsättningar för Gotlands framtid och utveckling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Elektriker
Foto: Lars Forsstedt

Bra löner och arbetsvillkor

Det närings- och regionalpolitiska arbetet ska ha samma utgångspunkt som allt annat fackligt arbete – att hävda våra medlemmars intressen när det gäller jobb, löner, anställningsvillkor, utbildning, arbetslöshet och social trygghet.

Forum där vi deltar

  • Regionens Näringslivsråd
  • Leader Gotland
  • Trafikrådet
  • Länsstyrelsen
  • Regionala partnerskapet för strukturfonderna

Mål 2014

  • Facket Gotland ska verka aktivt i alla de forum där tillväxtfrågor diskuteras och behandlas
  • Utse talespersoner i närings- och regionalpolitiska frågor
  • Genomföra en seminariedag om näringspolitik