020560056 ring fackets hjälptelefon

Om oss

Organisationsfrågor Medlemsorganisationerna, de fackliga avdelningarna, i LO-distriktet Gotland har tillsammans 7 800 medlemmar. Samtliga avdelningar är samlade i Arbetarrörelsens Hus där samtliga förbund samverkar i det medlemsnära centrat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Tommy Gardell

Medlemsnära service

Ett fackligt centra finns för medlemsnära service dagtid i Arbetarrörelsens Hus. 

Centrat är öppet vardagar 08.30–16.30 med undantag för lunch- och semesterstängt. I anslutning till centrat finns telefon, dator och skrivare som besökare kan använda. Centrat hjälper till med:

  • Blanketter och enklare information från alla förbund
  • Kontakter till myndigheter och till andra aktörer (t ex Folksam, AFA, FORA m fl).
  • Rapportera besök och ärenden till förbunden.
  • Att samordna materialbeställningar.
  • Skapa ett kontaktnät med avdelningsexpeditioner på fastlandet.
  • Tillhandahålla uppdaterade telefon- och maillistor till förbunden.