020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakt

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Besöksadress

Arbetarrörelsens Hus
621 53 Visby

Expedition: 0498 - 20 37 06

lo-gotland@lo.se

Besöksadress: Stenhuggarvägen 6

Fakuraadress

LO-distriktet Gotland

Fack 55801807

R855

106 37 Stockholm

Ansvarig utgivare för LO.se

Annika Nilsson, Kanslichef LO

Dataskyddsombudet 

LOs dataskyddsombud kommer du i kontakt med genom att mejla dataskyddsombudet@lo.se