020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket Gotland

Organisationsfrågor Facket måste bli modernare och anpassa sin organisation utifrån nya förutsättningar och utifrån medlemmarnas behov. I projekt Facket Gotland prövar vi nya metoder och river revirgränser för att ännu bättre kunna möta våra medlemmar och ge en ännu bättre medlemsnära service.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Blomaffär
Foto: Lars Forsstedt

Målet för Facket Gotland är att: 

 • Förbättra den medlemsnära servicen för alla medlemmar 
 • Öka den fackliga närvaron och stärka förbundens identitet 
 • Nyttja samtliga fackliga resurser på ett mer effektivt sätt 
 • Öka medlemsantalet och organisationsgraden 
 • Verka för att fler kollektivavtal tecknas

Områden 

De verksamhetsområden som omfattas av samverkan i Facket Gotland är: 

 • Medlemsnära service
 • Fackliga studier
 • Arbetsplatsutveckling 
 • Miljö och Försäkringar 
 • Försäkringsrådgivareverksamhet
 • Folksam LO Pension (FOLO)
 • Facklig/politisk verksamhet 
 • Näringspolitik
 • Arbetsmarknad
 • Ungdomsverksamhet
 • Skolinformation 
 • Internationell solidaritetsverksamhet

Uppsökande verksamhet

Facket Gotland ansvarar för att tvärfackligt uppsökeri, arbetsplatsbesök och utåtriktade aktiviteter genomförs tillsammans med förbunden.

Facket Gotland kommer att arbeta med följande inriktning:

Mål 2014

 • Genomföra minst fyra tvärfackliga uppsökeriveckor under året
 • Genomföra tvärfackliga torgmöten
 • Värva medlemmar till förbunden