Fråga facket Fråga facket

Facket Gotland

Organisationsfrågor Facket måste bli modernare och anpassa sin organisation utifrån nya förutsättningar och medlemmarnas behov. I projekt Facket Gotland prövar vi nya metoder för att bättre kunna möta våra medlemmar med medlemsnära service.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Målet för Facket Gotland är att: 

 • Förbättra den medlemsnära servicen för alla medlemmar 
 • Öka den fackliga närvaron och stärka förbundens identitet 
 • Nyttja samtliga fackliga resurser på ett mer effektivt sätt 
 • Öka medlemsantalet och organisationsgraden 
 • Verka för att fler kollektivavtal tecknas

Områden 

De verksamhetsområden som omfattas av samverkan i Facket Gotland är: 

 • Medlemsnära service
 • Fackliga studier
 • Arbetsplatsutveckling 
 • Miljö och Försäkringar 
 • Försäkringsrådgivareverksamhet
 • Folksam LO Pension (FOLO)
 • Facklig/politisk verksamhet 
 • Näringspolitik
 • Arbetsmarknad
 • Ungdomsverksamhet
 • Skolinformation 
 • Internationell solidaritetsverksamhet

Uppsökande verksamhet

Facket Gotland ansvarar för att tvärfackligt uppsökeri, arbetsplatsbesök och utåtriktade aktiviteter genomförs tillsammans med förbunden.

Facket Gotland kommer att arbeta med följande inriktning:

Mål 2014

 • Genomföra minst fyra tvärfackliga uppsökeriveckor under året
 • Genomföra tvärfackliga torgmöten
 • Värva medlemmar till förbunden