Fråga facket Fråga facket

Har du pengar att hämta?

Försäkringar Många medlemmar missar tyvärr att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att man kan anmäla eller hur man går tillväga. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avtalsförsäkringar

I alla kollektivavtal ingår avtalsförsäkringar som kan vara till nytta när man blir sjuk, arbetslös eller skadar sig på jobbet, går i pension eller för anhöriga om man avlider. Alla medlemmar omfattas också av medlemsförsäkringar och samhällets försäkringar såsom sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

Fackets försäkringar bygger på solidaritet. När många är med blir premierna billigare och i fackets försäkringar är alla välkomna.

Du som är medlem i ett LO-förbund och arbetar inom privat verksamhet har möjlighet att anmäla dig för en kostnadsfri information om ditt försäkringsskydd via lag, kollektivavtal och ditt fackliga medlemsskap.

Försäkringsinformatörer

För att underlätta för medlemmarna och ge ökad kunskap om försäkringar kopplade till arbetsmarknaden utser facken Försäkringsinformatörer. LO-distriktets ansvar är att ge alla Försäkringsinformatörer en grundutbildning i sitt uppdrag samt en vidareutbildning varje år.

LO-Folksam kommittén

Inom området försäkringar finns en LO-Folksam kommitté. LO-Folksam kommittén ansvarar för:

  • Medlemsförsäkringar
  • Sociala försäkringar
  • Utbildning av försäkringsinformatörer
  • Projekt Medlemssamtal