020560056 ring fackets hjälptelefon

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad En av våra viktiga fackliga uppgifter är att påverka arbetsmarknadspolitiken så att människor skall kunna möta kraven på en föränderlig arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Brandmän
Foto: Lars Forsstedt

Sämre tillgång till utbildning

De nya reglerna inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken gör det allt svårare för LOs medlemmar att få möjligheter till vidare studier eller fortbildning, eftersom tillgången på arbetsmarknadspolitiska utbildningar har minimerats. När det gäller vuxenutbildning så har förutsättningar för att studera också minskat därför att det tidigare rekryteringsbidraget upphört.

Mål 2014

  • Göra en förstudie för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa våra arbetslösa medlemmar
  • Anordna seminarium med föreläsare med inriktning på arbetslösa, medlemmar samt icke medlemmar
  • Delta i forum som bedöms vara viktiga för våra medlemmar
  • Samverka med Arbetsförmedlingen samt regionala aktörer
  • Samverka med ABF i Omställningsförsäkringen
  • Genomföra arbetsmarknadskonferens