Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad En av våra viktiga fackliga uppgifter är att påverka arbetsmarknadspolitiken så att människor kan möta kraven på en föränderlig arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sämre tillgång till utbildning

De nya reglerna inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken gör det allt svårare för LOs medlemmar att få möjligheter till vidare studier eller fortbildning, eftersom tillgången på arbetsmarknadspolitiska utbildningar har minimerats. När det gäller vuxenutbildning så har förutsättningar för att studera också minskat därför att det tidigare rekryteringsbidraget upphört.