020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelsen

Organisationsfrågor Styrelsen utövar ledningen av LO-distriktet och projekt Facket Gotland. Gruppledare som inte ingår i styrelsen adjungeras till styrelsen. Styrelsen utarbetar årligen en verksamhetsplan och budget för LO-distriktet och Facket Gotland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande

Thomas Klang, Livs, 070-6437127

Vice Ordförande

Patrik Gardelin, Transport, 072-3165163

Kassör

Linus Gränsmark, LO, 072-0777857

Sekreterare

Mikael Nilsson, IF Metall, 070-646 15 09

Ledamöter

Marina Berg, HRF, 070-8643776
Jessica Palmgren, Kommunal, 010-4428872
Wiola Öst, Handels, 010-4508611

Ola Eklund, 070-3069698

Marcus Johansson, Byggnads, 010-6011253

Kjell-Åke Wahlström, IF Metall, 070-438 99 96
Åke Bäckman, SEKO, 070-368 63 30

Suppleanter

Torbjörn Berg, 070-6682383
Felix Jonsson, 073-7682263
Andreas Gudinge, Livs, 070-88196 15

Tony Ekman, IF Metall, 070-5673382

Anders Larsson, Kommunal, 010-4428872

Maria Ahlstäde, Kommunal, 073-5980642

John Aspendal, Byggnads, 070-5184755

Jakob Schwartz, Elektrikerna, 073-6609060

Håkan Kraby, Transport, 070-4958667

Se förteckning över gruppledarna här.