Facket direkt facketdirekt.nu

Styrelsen

Organisationsfrågor Styrelsen utövar ledningen av LO-distriktet och projekt Facket Gotland. Gruppledare som inte ingår i styrelsen adjungeras till styrelsen. Styrelsen utarbetar årligen en verksamhetsplan och budget för LO-distriktet och Facket Gotland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ordförande

Thomas Karlström Livs 076-135 33 57

Vice Ordförande

Patrik Gardelin Transport

Kassör

Linus Gränsmark LO 072-077 78 57

Sekreterare

Marina Berg HRF

Vice Sekreterare

Mikael Nilsson IF Metall

Ledamöter

Wiola Öst Handels

Ola Eklund Fastighets

Felix Jonsson Byggnads

Torbjörn Berg Kommunal

Tony Ekman IF Metall

Jenny Larsson Kommunal

Suppleanter

Katarina Jakobsson Seko Sjöfolk

Kjell Whalström IF Metall

Jonas Ahlvin Byggnads

Per Nyström Kommunal

Thomas P Knutas Byggnads

Jakob Schwartz Elektrikerna

Dennis Greve Kommunal

Håkan Kraby Transport

Se förteckning över gruppledarna här.