Fråga facket Fråga facket

Styrelsen

Organisationsfrågor Styrelsen utövar ledningen av LO-distriktet och projekt Facket Gotland. Gruppledare som inte ingår i styrelsen adjungeras till styrelsen. Styrelsen utarbetar årligen en verksamhetsplan och budget för LO-distriktet och Facket Gotland.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tillförordnad Ordförande

Katrina Ansarfwe Seko Sjöfolk 076-321 18 22 

Kassör

Linus Gränsmark LO 072-077 78 57

Sekreterare

Marina Berg HRF

Ledamöter

Zofia Blomberg Kommunal 073-394 02 14

Tony Ekman IF Metall 070-567 33 82

Patrik Gardelin Transport 072-316 51 63

Felix Jonsson Byggnads 076-100 18 18

Kjell Wahlström IF Metall 070-640 22 76

Susanne Åkerlind Kommunal 072-710 28 67

Wiola Werkelin Handels 070-330 81 18

Suppleanter

Ola Eklund Fastighets 070-306 96 98

Joar Bandinge Byggnads 073-326 47 20

Sandra Schüberg Kommunal 070-326 83 01

Christer Wetterlund IF Metall 070-646 01 95

Fia Karlsson Kommunal 070-326 41 72

Gruppledare
Linus Gränsmark 072-077 78 57
Fackliga studier, Arbetsmarknad, Skolinformation, Fackliga medlemsförsäkringar, Medlemsnära service

Patrik Gardelin 072-316 51 63
Arbetsmiljö

Katrina Ansarfwe Seko Sjöfolk 076-321 18 22
Facklig politisk verksamhet

Felix Jonsson 076-100 18 18
Ungdomsverksamhet

Tony Ekman 070-567 33 82
Uppsökande verksamhet

Tommy Gardell (adjungerad) 070-447 79 15
Internationellt