Fråga facket Fråga facket

Stadgar

Organisationsfrågor LO-distriktet har till uppgift att samordna medlemsorganisationernas strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och i övriga samhället. Det framgår av stadgarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Normalstadgar för LO-distrikten 2015

Normalstadgar för LO-distrikten 2015