Fråga facket Fråga facket

Utbildning av försäkringsinformatörer

Försäkringar LO-distriktet har till uppgift att anordna utbildningar för Försäkringsinformatörerna. Det finns både grund- och vidareutbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Djurklinik, hund.
Foto: Lars Forsstedt

Grund och påbyggnad

Nya informatörer bjuds in till grundutbildningarna som är fördelade på fyra dagar under cirka en och en halv månad. De som gått grundutbildning kallas varje höst till en vidareutbildningsdag.

Grundutbildning

Grundutbildningen består av fyra enskilda dagar. Mellan varje utbildningsdag är det cirka två veckor. Under den mellantiden får du arbeta med dina nya kunskaper och ha med frågeställningar till kursen. Därför är det viktigt att du deltar på alla fyra utbildningsdagarna.

En sammanhållen grundutbildning med mellanliggande självstudier och arbete som genomförs under cirka en och en halv månad. Med sammanhållen menas att det är en kurs på fyra dagar med en till två veckor mellan kursdagarna. 

Fortsatta studier, praktik/träning sker efter din och din fackliga organisations förutsättningar.

Redan efter grundutbildningen kan du börja ditt informationsarbete. I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lag-, avtals- och medlemsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och din avdelning. Du ska efter grundutbildningen kunna informera och genomföra Försäkringssamtal med dina arbetskamrater.

Vidareutbildning

När du gått grundutbildningen kallas du årligen till en vidareutbildning med särskild inriktning på Försäkringssamtalet, bevakning av försäkringsfall och hur man hjälper medlemmar att anmäla skador.