LO- distriktets årsmöte

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 17:30
  • SLUTAR: 20:00
  • PLATS:
    Arbetarrörelsens hus i Visby
  • TYP: Möte