Fråga facket Fråga facket

141 personer skadades i arbetet på Gotland förra året

Arbetsmiljö En ny rapport från LO visar att 141 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills på Gotland under 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avsluta arbetslivet med hälsan i behåll

- LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Karin Palmqvist, ordförande LO-distriktet på Gotland.

Borgarna försämrar arbetsmiljön

LO har länge kritiserat den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet 2007.

- Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser. Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Karin Palmqvist.

I slutet av mars i år beslutade riksdagen om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

- Det är bra att politikerna insett vikten av att prioritera arbetsmiljöfrågan. Vi anser att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter nu bör få ansvar för att ta fram såväl en nollvision som en handlingsplan för en bättre arbetsmiljö i Sverige, säger Karin Palmqvist.

Rapporten Arbetsmiljön på Gotland 2009-2013 (pdf)

För mer information:

Karin Palmqvist, ordförande LO-distriktet på Gotland
Tel: 073-731 78 88
E-post: karin.palmqvist@lo.se

Tommy Gardell, Ombudsman/Chef LO-distriktet på Gotland
Tel: 070-447 79 15
E-post: tommy.gardell@lo.se

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.