Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete gör kvinnor till fattigpensionärer

Jämställdhet På Gotland har kvinnor i arbetaryrken en genomsnittlig faktisk månadslön på 22 446 kronor, medan män har 26 688 kronor. För kvinnor och män i tjänstemannayrken ligger den faktiska månadslönen väsentligt mycket högre, 30 394 respektive 34 762 kronor. Det visar siffror som LO tagit fram inför internationella kvinnodagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetarkvinnor som är nyblivna pensionärer har i genomsnitt en pension på 16 100 kronor i månaden före skatt.
Arbetarkvinnor som är nyblivna pensionärer har i genomsnitt en pension på 16 100 kronor i månaden före skatt. Foto: Lars Forsstedt

Svårt att vara ekonomiskt självständig

I den offentliga statistiken räknas kvinnors löner om till heltidslön. Men nära hälften av LO-kvinnorna arbetar deltid. För många är därför den faktiska lönen betydligt lägre. Därför granskar LO särskilt hur mycket arbetstiden påverkar kvinnors lön varje månad.

- Med en faktisk månadslön på drygt 22 000 kronor är det mycket svårt att vara ekonomiskt självförsörjande. Risken är dessutom stor att de deltidsarbetande kvinnorna i arbetaryrken blir framtidens fattigpensionärer, om inte löner och arbetsvillkor ändras, säger Thomas Klang, ordförande i LO-distriktet Gotland.

Längst ned på pensionsskalan

Eftersom pensionen är en direkt spegling av arbetslivet hamnar LO-kvinnorna lägst på pensionsskalan. För den som nyligen lämnat yrkeslivet blir den totala pensionen i genomsnitt 16 100 kronor i månaden.

- För att uppnå jämställda och jämlika pensioner är det viktigaste att både kvinnor och män i arbetaryrken har bra jobb, med bra löner och en hållbar arbetsmiljö som gör det möjligt att jobba ett helt arbetsliv, säger Thomas Klang.

Därför vill LO att:

  • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och anställningstryggheten ska stärkas.
  • Lägstalönerna ska prioriteras och löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas.
  • Statens inbetalningar till den allmänna pensionen ska öka och kollektivavtalad tjänstepension ska räknas på hela arbetslivet.

Dessutom driver LO i den pågående avtalsrörelsen krav på bättre tjänstepensioner för privatanställda i arbetaryrken. LOs krav innebär att de kollektivavtalade tjänstepensionerna skulle öka med minst 2 500 kronor varje månad.

Läs rapporten här