Fråga facket Fråga facket

Papporna på Gotland hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Arbetsmarknad Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Färre kvinnor i arbete

Exempelvis stod männen på Gotland bara för 36,2 procent av vab-dagarna år 2012, en ökning med bara 2,7 procentenheter sedan 1999. Utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går trögt. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.

En tydlig indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Och inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar. Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger Linus Gränsmark, ordförande LO-distriktet på Gotland.

Kvinnor har lägre lön

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, säger Linus Gränsmark, ordförande LO-distriktet på Gotland.

Rapporten Ökad jämställdhet ger fler jobb på Gotland (pdf)

För mer information:

Linus Gränsmark, ordförande LO-distriktet på Gotland
Tel: 070-640 22 76
E-post: linus.gransmark@ifmetall.se

Tommy Gardell, Ombudsman/Chef LO-distriktet på Gotland
Tel: 070-447 79 15
E-post: tommy.gardell@lo.se

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.