Fråga facket Fråga facket

Skifte i LO-distriktets ledning

Organisationsfrågor LO-distriktets ordförande Thomas Karlström lämnar nu sitt uppdrag för att bli regionråd på Gotland. In kliver Katrina Ansarfwe som blir tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Katrina Ansarfwe tar över stafettpinnen efter Thomas Karlström som LO-distriktets ordförande.
Katrina Ansarfwe tar över stafettpinnen efter Thomas Karlström som LO-distriktets ordförande.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Thomas Karlström har en bakgrund som chaufför på Arla. Det fackliga engagemanget tog fart i Livs, men har under senare år växlats över till LO. Nu skiftar han fokus från det fackliga till det politiska och blir regionråd med ansvar för de frågor som hanteras av Miljö- och byggnämnden.

Hur känns det?

- Det är oerhört spännande. Jag har förvisso haft politiska förtroendeuppdrag förut, men det här uppdraget ger fina möjligheter att vara med och utveckla Gotland.

Vilken fråga tycker du är mest angelägen att driva?

- Byggandet av nya bostäder, fler hyresrätter, säger han utan att tveka.

Thomas Karlström menar att en rimlig målsättning vore 150-200 nya hyresrätter per år.

- Vi måste göra det möjligt för gotlänningarna att bo kvar på ön eller att komma tillbaka efter att ha studerat på fastlandet. Annars uppstår brist på yrkeskunnigt folk.

Det saknas inte politiska utmaningar för regionen, men Karlström är hoppfull inför framtiden. Han är inte ensam i det politiska utvecklingsarbetet.

- Vi är många fackliga aktiva som också har politiska uppdrag och vi har blivit fler över tid.

- Det finns en kraft och glädje i att vara många och tillsammans kan vi göra skillnad, säger det nyblivna regionrådet.

Kollektivavtalet gav fler fasta jobb

Katrina Ansarfwe tar nu över uppdraget som ordförande för LO-distriktet. Hennes fackliga bana började med ett intresse för arbetsmiljöfrågor och det första fackliga uppdraget var som skyddsombud.

Hennes fackliga hemvist är Seko sjöfolk och i dag är hon sektionsordförande på Destination Gotland. Yrkestiteln är kabinvärd och hon arbetar med städ, försäljning och information till kunderna ombord.

Har du varit med och förändrat något, fackligt?

- Ja, verkligen! När vi såg till att det kollektivavtal som fanns också efterlevdes så var det fler som fick fasta jobb, tillsvidareanställningar.

Hon ser det som självklart att lyssna till medlemmarna för att kunna företräda dem, men det gäller också att ha koll på arbetsledningen.

- Många vill väl, men ett aktiebolag är ett aktiebolag och när det ska sparas så betyder det ofta besparing på personalen med allt vad det innebär.

Katrina Ansarfwe har suttit i LO-distriktets styrelse sedan några år tillbaka så hon är väl bekant med det tvärfackliga, en mix av fackförbund.

Vad vill du prioritera framöver?

- Att få till ett ännu bättre samspel mellan förbunden. Det är lätt att mest fokusera på det egna förbundet, men styrkan finns i det kollektiva.

- Som ledamot i LO-distriktets styrelse ska vi representera alla, ta in den stora bilden, menar Ansarfwe.

Hon ser den kommande avtalsrörelsen som nästa stora prövning där sammanhållningen är avgörande för framgång.

- Står vi inte enade tappar vi mark, säger hon som är tillförordnad ordförande för Gotlands LO-distrikt.